مدیریت آموزش و تحقیقات

کمیسیون اروپا یک جایزه 5 میلیون یورویی را برای یافتن بهترین راه حل برای راه اندازی یک سیستم هشدار دهنده زود هنگام بیماری های همه گیر در نظر گرفته است. توضیحات بیشتر در لینک زیر

http://nimad.ac.ir/page/46/early-warning-for-epidemics